Zdrowie / Health

Białaczka kotów / Feline leukemia virus

Skrót / Short name: FeLV

Wynik pożądany / Result wanted: Negative

Typ badania / research type: badanie diagnostyczne z krwi / test from blood

Flag
Białaczka kotów to choroba zakaźna, wywoływana przez retrowirus FeLV (ang. Feline Leukemia Virus) charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem. Występuje u kotów domowych na całym świecie. Pierwsze doniesienia o tej chorobie pojawiły się w latach 60. XX wieku. Białaczka uznawana jest za jedną z ważniejszych przyczyn zachorowań i śmierci młodych kotów.

Flag Feline leukemia virus (FeLV) occurs in domestic cats around the world. The first reports about the disease emerged in the 60s of the twentieth century. Leukemia is considered one of the major causes of illness and death among young cats.

 

Hodowla Special Agent *PL
http://kotki.eu/

Źródła / Resources:
Flag https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82aczka_kot%C3%B3w
Flag http://www.vet.cornell.edu/fhc/health_information/brochure_felv.cfm