ś
Zdrowie / Health / Gesundheit

Echo serca - badanie USG / HCM Screening - USG test

Skrót / Short name: HCM Echo

Wynik pożądany / Result
wanted: Normal

Typ badania / research type: badanie USG / USG test

Znaczenie badania potwierdzone u Maine Coon / The importance of test confirmed in Maine Coon breed: tak / yes

Flag Celem badania USG serca jest wykluczenie genetycznej kardiomiopatii przerostowej u badanego kota. Niestety, ze względu na charakter choroby cykl badań rozpoczyna się tuż przed włączeniem kota do planu hodowlanego (tj. ok 12 mies. życia) i kontynuuje w trakcie jego trwania. Decyzję o włączeniu do planu hodowlanego w warunkach niepewności podejmuje się na podstawie oceny ryzyka jej wystąpienia w oparciu o wyniki badań na HCM u rodziców i pozostałych przodków, wspomagając się analizą rodowodu oraz testami genetycznymi HCM - mutacja A31P. Znaczna większość klinicznych objawów HCM pojawia się w wieku do 4 lat. Echo serca wykonuje się systematycznie pomiędzy pierwszym, a szóstym rokiem życia kota.
W przypadku tej zdradliwej choroby objawy kliniczne mogą zostać zauważone dopiero po latach, a nawet kot może dożyć późnej starości. Z tego powodu brak wykonywanych badań echo serca pozbawia hodowcę szansy na wykrycie wady genetycznej w najwcześniejszym możliwym czasie. Badania serca pozwalają dodatkowo na stwierdzenie wielu innych wad serca już na etapie początkowym ich rozwoju. Potwierdzenie jakiejkolwiek wady serca jest podstawą do wykluczenia kota z planu hodowlanego.
W związku ze specyficznym dla przebiegu choroby opóźnieniem jej wykrycia szczególnego znaczenia nabiera wykonywanie systematycznych badań HCM Echo przeprowadzane wcześniej na rodzicach i dziadkach oraz molekularne badanie genetyczne HCM1.

Flag The ultrasound echocardiography test is made to exclude genetic hypertrophic cardiomyopathy. Unfortunately, due to its nature, test cycle starts after cat is joined to breeding program. Most cases of clinical HCM occur before 4 years of ageThe test is performed regularly on cats in age between the 1. and 6. years old. Because HCM disease develops slowly its clinical signs may be noticed even after years and in a few cases cat can live to old age. None echocardiography tests performed deprives the chance of detecting a genetic defect at the earliest time as possible. Heart study additionally allow to conclude many other heart defects at an early stage of their development. Confirmation of any defect of the heart is the basis for the exclusion cat from breeding program.

 

Hodowla Special Agent *PL
http://kotki.eu/


Źródła / Resources:

Flag http://specvet.pl/najczestsze-choroby-serca-u-kotow/
Flag http://www.niziolek.com.pl/HCM.html
Flag http://pawpeds.com/healthprogrammes/hcmtest.html
Flag
http://www.winnfelinefoundation.org/docs/default-source/cat-health-library-educational-articles/hypertrophic-cardiomyopathy-for-breeders.pdf?sfvrsn=2

Flag https://pawpeds.com/healthprogrammes/recommendations.html

tests finished / procedura zakończona
Oznacza, że wykonano komplet badań echo serca kotu w wieku 1-6 lat, które pozwala przyjąć, ze znacznym prawdopodobieństwem, że przebadany kot nie jest nosicielem genetycznego HCM.

stat4u