Zdrowie / Health

Dysplazja stawów biodrowych / Hip Dysplasia

Skrót / Short name: HD

Wynik pożądany / Result wanted: Free (A/A)

Typ badania / research type: badanie rentgenowskie / Rtg test

Znaczenie badania potwierdzone u Maine Coon / The importance of test confirmed in Maine Coon breed: Tak / Yes

Flag Dysplazja stawów biodrowych jest dziedziczną wadą złącza stawowego w miednicy, która oznacza, że osadzenie kości w panewce nie jest tak głębokie, jak być powinno. Z tego powodu, że głowa kości udowej nie pasuje dokładnie do panewki stawu, powierzchnie zaczynają się ocierać o siebie, co prowadzi do degeneracji chrząstki. W następstwie tego, w miarę uplywu czasu, powierzchnia styczności zacznie składać się wyłącznie z kości (chrząstka zostaje starta) powodując stany zapalne i bolesność stawu. Problemem jest fakt, iż organizm nie potrafi odnowić chrząstki, a stara się naprawić szkody zwiększając produkcję kości. Pogarsza to sytuację tworząc zwyrodnienia kostne wokół stawu. Koty potrafią nie okazywać stanów bólowych. Mogą cierpieć na HD nie kulejąc w ogóle. Zauważalne jest, że koty z takimi problemami mogą poruszać się mniej chętnie lub poruszać się bardziej uważnie niż koty zdrowe. Zachowaniem typowym w takim stanie jest unikanie skoków. Koty z łagodnym schorzeniem HD mogą nie odczuwać cierpienia.

Flag Hip Dysplasia is a hereditary defect in the socket joint (in the pelvis) which means that it is not as deep as it normally should be. Because of this the ball does not fit exactly in the socket joint and the surfaces begin to rub against each other, causing the cartilage to degenerate. Then the joint surface is made up solely of bone (the cartilage having been worn away) leaving a bone-against-bone joint surface which is painful for the cat. The problem is that the body cannot renew the cartilage, and the body tries to repair the damage by increasing bone production which only serves to make the problem worse. Cats in general are very good at not showing pain and can suffer from HD without limping at all. Instead they may move more carefully or less than cats normally do, and may also avoid jumping. Cats with a mild degree of HD may not suffer at all.

 

Hodowla Special Agent *PL
http://kotki.eu/Źródła / Resources:
Flag https://pl.wikipedia.org/wiki/Dysplazja_stawu_biodrowego
Flag http://pawpeds.com/healthprogrammes/hd.html

stat4u