Zdrowie / Health

Wielotorbielowatość nerek / Polycystic Kidney Disease

Skrót / Short name: PKD

Wynik pożądany / Result wanted: Obraz prawidłowy / Negative

Typ badania / research type: badanie USG / USG test

Znaczenie badania potwierdzone u Maine Coon / The importance of test confirmed in Maine Coon breed: tak / yes

Flag
Wielotorbielowatość nerek to nieuleczalna, przewlekła choroba, która objawia się tworzeniem torbieli (jam) wypełnionych płynem w nerkach zwierzęcia. Torbiele te zagrażają pracy nerek i mogą prowadzić do niewydolności nerek oraz śmierci chorego osobnika. Zwierzęta, mimo, że nie mają żadnych, poważnych dolegliwości zdrowotnych (np. gdy liczba cyst w nerkach jest niewielka) i często dożywają starości, to mogą być PKD pozytywne. Oznacza to ryzyko przekazania choroby potomstwu.

Flag Polycystic Kidney Disease is a well documented kidney abnormality in domestic cats. Cystic kidneys can sporadically occur in any population of cats. PKD is not a new disease and has been reported in the literature for over 30 years. Early onset, bilateral presentation (both kidneys), and multiple cysts are all traits of the heritable form of the disease. The kidney cysts for PKD present early, often before 12 months of age.

 

Hodowla Special Agent *PL
http://kotki.eu/

Źródła / Resources:

stat4u